Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning

Kom i håg vad mamma sa; du har väl skydd? Det är oprofessionellt, onödigt och kan bli mycket oekonomiskt att ta risker. Skyddsutrustning skall vara lättanvändligt, behagligt och säkert. Vi tillhandahåller handskar, hjälmar, andningsskydd, ögonskydd och övrig skyddsutrustning.

GROLLS

Personlig skyddsutrustning